انواع شرکت ها


اولین قدم برای شروع ثبت شرکت این است که نوع شرکت خودتان را مشخص کنید. و باتوجه به نوع شرکت، سرمایه و شرکا ومدیران شرکت را مشخص نمایید.

مراحل کار ثبت  شرکت توسط موسسه منجی نوین به این صورت است:

1-مشاوره رایگان

2- گرفتن اطلاعات مورد نیاز از کارفرما

3- گرفتن تایید نام شرکت مورد نظر کارفرما

4- تنظیم اوراق شرکت

5-اخذ آگهی ثبتی شرکت

6- اخذروزنامه رسمی شرکت.تاسیس شرکت حدود یک هفته الی 10 روز زمان می برد.

بعد از اتمام امورمربوط به تاسیس شرکت، کارفرما می تواند مدارک تکمیلی شرکت ثبت شده خود را مانند پلمپ دفاتر ،مهر شرکت، کد اقتصادی ورا از موسسه منجی نوین درخواست نماید.

شرکت سهامی خاص - منجی نوین

شرکت سهامی خاص

شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است را شرکت سهامی می گویند. و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود، حتی اگر این که موضوع فعالیت آن،بازرگانی نباشد.در نتیجه،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.

 

بیشتر

شرکت با مسئولیت محدود - منجی نوین

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، بین چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود. شرکتی است که موضوع آن تجارتی است؛ با این توضیح که می‌تواند برای امور تجارتی تشکیل شود. شرکا تا میزان سرمایه ای که در شرکت دارند ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.

بیشتر

موسسات غیر تجاری - منجی نوین

موسسات غیر تجاری

نهادهایی که به هدف کارهای غیر تجاری از قبیل فعالیت‌های ادبی، علمی، انجمنی، خیریه، خدماتی و… تاسیس می شوند، موسسه نامیده می شوند .
موسسات دو نوع هستند:
1. موسساتی که به هدف منافع و تقسیم سود بین اعضای خود تاسیس نمی شوند و موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شوند. مثل: انجمن‌های اسلامی، علمی، ادبی و….
.

بیشتر

شرکت سهامی عام - منجی نوین

شرکت سهامی عام

موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.سازمان‌های بورس در جهان معمولا …

بیشتر

شرکت تضامنی -منجی نوین

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و نام خانوادگی یکی از شرکا باید در نام شرکت به همراه نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند شرکاء ویا برادران و….  

بیشتر

شرکت تعاونی - منجی نوین

شرکت تعاونی

1- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید.
2- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

بیشتر