شرکت سهامی خاص


شرکت سهامی خاص

درباره شرکت سهامی خاص بیشتر بدانید

آشنایی با شرکت سهامی 
شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است را شرکت سهامی می گویند. و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود، حتی اگر این که موضوع فعالیت آن،بازرگانی نباشد.در نتیجه،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری تاسیس شده باشد.
تعداد شرکا (سهامداران) در شرکت سهامی از سه نفر کمتر نمی تواند باشد.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

سرمایه شرکت سهامی خاص 
تمام سرمایه شرکت سهامی خاص توسط موسسین تامین می شودو تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در شروع فعالیت شرکت حداقل 35 % از سرمایه شرکت باید در حسابی به نام شرکت سپرده شود.

ویژگی های منحصر به فرد شرکت سهامی خاص:
1.سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر صد هزار تومان باشد.
2.تعداد مدیران نباید از سه نفر 3 نفر کمتر باشد.
3.تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
4.در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
5.سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
6.مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد

انتخاب نام شرکت سهامی خاص:

1- موارد مجاز در تعیین نام شرکت سهامی خاص:
الف.اسامی که قبلاَ به ثبت نرسیده اند.
ب. در فرهنگ نامه های فارسی دارای معنا باشند.
ج. با فرهنگ اسلامی تطابق داشته باشد.

2- از اسامی زیر در نام شرکت نمی توان استفاده کرد:
الف : کلمات : نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا
ب. اسامی خاص
ج. نام و نام خانوادگی
د.حروف لاتین
ه.اعداد
توجه:از اسامی شهر و از رنگها در نام شرکت میتوان استفاده کرد اما این کلمات جز سیلابها محسوب نخواهند شد و باد علاوه بر آن ها سه سیلاب دیگر در نام شرکت کنار هم قرار بگیرد.

ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به چه مدارکی دارد؟
1-برابر اصل کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهام داران و بازرسین
2-دونسخه اساسنامه شرکت که باید توسط کلیه سهامداران امضا شود.
3- دونسخه اظهارنامه شرکت که باید توسط کلیه سهامداران امضا شود
4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که باید توسط سهامداران و بازرس اصلی و بازرس علی البدل امضا شود.
5-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که باید توسط هیئت مدیره منتخب امضا شود.
6- گواهی پرداخت بانکی حداقل 35% سرمایه شرکت که به نام شرکت در شرف تاسیس باز شده است.
7-مجوز در صورتیکه موضوع انتخابی فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد.
8-برگ گواهی عدم سوپیشینه اعضای هیئت مدیره و بازرسین

سیلابهای مجاز پیشنهادی موسسه ثبتی و حقوقی منجی نوین برای انتخاب نام شرکت سهامی خاص:
فرتاک – هیراد- نگین –آیسان-صدرا- ایساتیس- رسام – هیوا- پرهام- آراز- ویژن-پرگاس- درنیکا – رونیکا – آمیتیس و….

برای دریافت اسامی پیشنهادی بیشتر با مشاورین موسسه تماس بگیرید. 

مدارکی که می توانید در ثبت شرکت در خواست کنید:

1-اوراق شرکت (شامل: اساسنامه-اظهارنامه – صورتجلسه مجمع عمومی موسسین-صورتجلسه هیئت مدیره)
2- آگهی ثبتی با مهر برجسته 
3- روزنامه رسمی 
4- پلمپ دفاتر کل و روزنامه
5-مهر شرکت
6- کد اقتصادی
7- ارزش افزوده