شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود

درباره شرکت با مسئولیت محدود بیشتر بدانید

آشنایی با شرکت با مسئولیت محدود 
شرکت با مسئولیت محدود، بین چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود. شرکتی است که موضوع آن تجارتی است؛ با این توضیح که می‌تواند برای امور تجارتی تشکیل شود. شرکا تا میزان سرمایه ای که در شرکت دارند ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.
در نتیجه در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا تاجر نیستند و مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی، مسئولیت آنها محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند، اما آورده آنان که سهم‌الشرکه نامیده می‌شود، به سهام تقسیم نمی‌شود و آزادانه قابل معامله نیست.
برای کسب و کارهای کوچکی که به سرمایه زیاد نیازی نیست و شریک ها تمایلی ندارند که افرادی از خارج وارد شرکت شوند، به جای شرکت سهامی، شرکا به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود اقدام می‌کنند.

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود 100 هزار تومان است در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهم‌الشرکه تقسیم می شودو ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود.سهم الشرکه به صورت آزاده قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

ویژگی های منحصر به فرد شرکت با مسئولیت محدود:

1.سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر صد هزار تومان باشد.
2. مدیران حداقل یک نفر می تواند باشدکه به مدت نا محدود انتخاب می شوند.
3. کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت می شود و او به دریافت اقرار می کند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد
4-شرکا نباید از دو نفر کمتر باشد.
5.انتخاب بازرس در این نوع شرکت انتخابی می باشد و اجباری نیست.
6.مدیر می تواند خارج از شرکا نیز انتخاب شود.

انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود:

1- موارد مجاز در تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود: 
الف.اسامی که قبلاَ به ثبت نرسیده اند.
ب. در فرهنگ نامه های فارسی دارای معنا باشند.
ج. با فرهنگ اسلامی تطابق داشته باشد.

2- از اسامی زیر در نام شرکت نمی توان استفاده کرد:
الف : کلمات : نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا
ب. اسامی خاص
ج. نام و نام خانوادگی
د.حروف لاتین
ه.اعداد
توجه:از اسامی شهر و از رنگها در نام شرکت میتوان استفاده کرد اما این کلمات جز سیلابها محسوب نخواهند شد و باد علاوه بر آن ها سه سیلاب دیگر در نام شرکت کنار هم قرار بگیرد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به چه مدارکی دارد؟
1-برابر اصل کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و شرکا
2-دونسخه اساسنامه شرکت که باید توسط کلیه شرکا امضا شود.
3- دونسخه تقاضانامه شرکت که باید توسط کلیه شرکا امضا شود.
3- دونسخه شرکتنامه شرکت که باید توسط کلیه شرکا امضا شود
4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که باید توسط شرکا امضا شود.
5-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که باید توسط هیئت مدیره منتخب امضا شود.
6-مجوز در صورتیکه موضوع انتخابی فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد.
7- برک عدم سوپیشنه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

سیلابهای مجاز پیشنهادی موسسه ثبتی و حقوقی منجی نوین برای انتخاب نام شرکت سهامی خاص:
فرتاک – هیراد- نگین –آیسان-صدرا- ایساتیس- رسام – هیوا- پرهام- آراز- ویژن-پرگاس- درنیکا – رونیکا – آمیتیس و….

برای دریافت اسامی پیشنهادی بیشتر با مشاورین موسسه تماس بگیرید.

مدارکی که می توانید در ثبت شرکت در خواست کنید:

1-اوراق شرکت (شامل: اساسنامه-تقاضانامه-شرکتانامه- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین-صورتجلسه هیئت مدیره)
2- آگهی ثبتی با مهر برجسته 
3- روزنامه رسمی 
4- پلمپ دفاتر کل و روزنامه
5-مهر شرکت
6- کد اقتصادی
7- ارزش افزوده