موسسات غیر تجاری


موسسات غیر تجاری

درباره موسسه غیرتجاری بیشتر بدانید

آشنایی با موسسه غیرتجاری
نهادهایی که به هدف کارهای غیر تجاری از قبیل فعالیت‌های ادبی، علمی، انجمنی، خیریه، خدماتی و… تاسیس می شوند، موسسه نامیده می شوند .
موسسات دو نوع هستند:
1. موسساتی که به هدف منافع و تقسیم سود بین اعضای خود تاسیس نمی شوند و موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شوند. مثل: انجمن‌های اسلامی، علمی، ادبی و….
2. موسساتی که هدف از تاسیس آنها، جلب منافع و تقسیم سود بین اعضای خود است و به آنها موسسات غیر تجاری می‌گویند. مثل: آموزشگاه‌های علمی، فنی، کلاس‌های زبان، مدارس غیرانتفاعی و….

سرمایه موسسه غیرتجاری
حداقل سرمایه محدودیت ندارد. وجوهی که شرکاء در شرکت تضامنی می گذارند سهم الشرکه نامیده می شود.

ویژگی های منحصر به فرد موسسه غیرتجاری:

1.حداقل سرمایه شرکت محدودیت ندارد.
2. تعداد شرکا حداقل 2 نفر می باشد.
3- حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر می باشد.

انتخاب نام موسسه غیرتجاری:

1- موارد مجاز در تعیین نام شرکت موسسه غیرتجاری:
الف.اسامی که قبلاَ به ثبت نرسیده اند.
ب. در فرهنگ نامه های فارسی دارای معنا باشند.
ج. با فرهنگ اسلامی تطابق داشته باشد.

2- از اسامی زیر در نام شرکت نمی توان استفاده کرد:
الف : کلمات : نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا
ب. اسامی خاص
ج. نام و نام خانوادگی
د.حروف لاتین
ه.اعداد
توجه:از اسامی شهر و از رنگها در نام شرکت میتوان استفاده کرد اما این کلمات جز سیلابها محسوب نخواهند شد و باد علاوه بر آن ها سه سیلاب دیگر در نام شرکت کنار هم قرار بگیرد.

ثبت موسسه غیرتجاری به چه مدارکی دارد؟
1-برابر اصل کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و شرکا
2-دونسخه اساسنامه شرکت که باید توسط کلیه شرکا امضا شود.
3- دونسخه تقاضانامه شرکت که باید توسط کلیه شرکا امضا شود.
4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که باید توسط شرکا امضا شود.
5-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که باید توسط هیئت مدیره منتخب امضا شود.
6-مجوز در صورتیکه موضوع انتخابی فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد.
7-برگ عدم سوپیشینه اعضای هیئت مدیره

سیلابهای مجاز پیشنهادی موسسه ثبتی و حقوقی منجی نوین برای انتخاب نام شرکت موسسه غیرتجاری:
فرتاک – هیراد- نگین –آیسان-صدرا- ایساتیس- رسام – هیوا- پرهام- آراز- ویژن-پرگاس- درنیکا – رونیکا – آمیتیس و….

برای دریافت اسامی پیشنهادی بیشتر با مشاورین موسسه تماس بگیرید.