شرکت تضامنی


شرکت تضامنی

درباره شرکت تضامنی بیشتر بدانید

آشنایی با شرکت تضامنی
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و نام خانوادگی یکی از شرکا باید در نام شرکت به همراه نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند شرکاء ویا برادران و…. قید شود اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد.

سرمایه شرکت تضامنی
حداقل سرمایه محدودیت ندارد. وجوهی که شرکاء در شرکت تضامنی می گذارند سهم الشرکه نامیده می شود

ویژگی های منحصر به فرد شرکت تضامنی:

1.حداقل سرمایه شرکت محدودیت ندارد
2. تعداد شرکا حداقل 2 نفر می باشد.
3- حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر می باشد.
4- تشکیل دهندگان شرکت تضامنی “شریک ضامن” نامیده می شود.
5- در شرکت های تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند، مگر با رضایت تمام شرکاء.
6- در شرکت تضامنی امکان انتخاب مدیر از خارج از شرکت نیز وجود دارد.

انتخاب نام شرکت تضامنی:

1- موارد مجاز در تعیین نام شرکت تضامنی:
الف: نام خانوادگی یکی از شرکا باید در نام شرکت استفاده شود.
ب.اسامی که قبلاَ به ثبت نرسیده اند.
ج. در فرهنگ نامه های فارسی دارای معنا باشند.
د. با فرهنگ اسلامی تطابق داشته باشد.

2- از اسامی زیر در نام شرکت نمی توان استفاده کرد:
الف : کلمات : نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا
ب. اسامی خاص
ج. نام و نام خانوادگی
د.حروف لاتین
ه.اعداد
توجه:از اسامی شهر و از رنگها در نام شرکت میتوان استفاده کرد اما این کلمات جز سیلابها محسوب نخواهند شد و باد علاوه بر آن ها سه سیلاب دیگر در نام شرکت کنار هم قرار بگیرد.

ثبت شرکت تضامنی نیاز به چه مدارکی دارد؟ 
1-برابر اصل کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهام داران
2-دونسخه اساسنامه شرکت که باید توسط کلیه سهامداران امضا شود.
3- دونسخه تقاضانامه شرکت که باید توسط کلیه سهامداران امضا شود.
4- دونسخه شرکتنامه شرکت که باید توسط کلیه سهامداران امضا شود.
4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که باید توسط سهامداران و بازرس اصلی و بازرس علی البدل امضا شود.
5-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که باید توسط هیئت مدیره منتخب امضا شود.
6-مجوز در صورتیکه موضوع انتخابی فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد.
7-برگ عدم سوپیشینه اعضای هیئت مدیره

سیلابهای مجاز پیشنهادی موسسه ثبتی و حقوقی منجی نوین برای انتخاب نام شرکت تضامنی:
فرتاک – هیراد- نگین –آیسان-صدرا- ایساتیس- رسام – هیوا- پرهام- آراز- ویژن-پرگاس- درنیکا – رونیکا – آمیتیس و….

برای دریافت اسامی پیشنهادی بیشتر با مشاورین موسسه تماس بگیرید.