شرکت تعاونی


شرکت تعاونی

درباره شرکت تعاونی بیشتر بدانید

آشنایی با شرکت تعاونی

از لحاظ موضوع فعالیت این نوع شرکتها به دو دسته تقسیم می شوند:
1- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید.
2- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.
شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.
2- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
سرمایه شرکت تعاونی
حداقل سرمایه اولیه در شرکتهای تعاونی عام 100/000/000 ریال و تعاونی خاص 10/000/000 ریال تعیین می‌گردد بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

ویژگی های منحصر به فرد شرکت تعاونی:
1- حداقل سرمایه اولیه در شرکتهای تعاونی عام 100/000/000 ریال و حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونیهای عام یکصد هزار ریال
2- حداقل سرمایه اولیه در شرکتهای تعاونی خاص 10/000/000 ریال حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونیهای عام سیصد هزار ریال.
3-در تعاونیهای مسکن حداقل ارزش اسمی هر سهم شش میلیون ریال خواهد بود.
4- حداقل هیات مدیره یا مدیران 7 نفر یا بیشتر می باشد.
5-حداقل تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی عام 500 عضو خواهد بود.
6-حداقل تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی مصرف 250 نفر خواهد بود.
7-حداکثر تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی مسکن 500 نفر خواهد بود، که با خروج هر عضو، ورود عضو جدید تا سقف 500 نفر بلامانع است.
8-حداقل دو سوم سهمداران باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشند.

انتخاب نام شرکت تعاونی:

1- موارد مجاز در تعیین نام شرکت شرکت تعاونی:
الف.اسامی که قبلاَ به ثبت نرسیده اند.
ب. در فرهنگ نامه های فارسی دارای معنا باشند.
ج. با فرهنگ اسلامی تطابق داشته باشد.

2- از اسامی زیر در نام شرکت نمی توان استفاده کرد:
الف : کلمات : نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا
ب. اسامی خاص
ج. نام و نام خانوادگی
د.حروف لاتین
ه.اعداد
توجه:از اسامی شهر و از رنگها در نام شرکت میتوان استفاده کرد اما این کلمات جز سیلابها محسوب نخواهند شد و باد علاوه بر آن ها سه سیلاب دیگر در نام شرکت کنار هم قرار بگیرد.

ثبت شرکت تعاونی به چه مدارکی دارد؟ 
1-برابر اصل کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و شرکا
2-سه نسخه اساسنامه شرکت که باید توسط کلیه شرکا امضا شود.
4-سه نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که باید توسط شرکا امضا شود.
5-سه نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که باید توسط هیئت مدیره منتخب امضا شود.
6-مجوز در صورتیکه موضوع انتخابی فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد.
7- برگ عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره
8- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
9- مدرک تحصیلی موسسین.
10-مجوز اخذ شده از “وزارت تعاون”
11-رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون