ثبت طرح صنعتی


ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی شما در مدت یک ماه و نیم توسط موسسه منجی نوین به ثبت خواهد رسید. موسسه پس از مشاوره رایگان و اخذ مدارک لازم از شما کارفرمای محترم امور سامانه ای و اداری را آغاز خواهد کرد. و در طول زمان ثبت می توانید از طریق راه های ارتباطی مورد ثبتی خود را پیگیری نمایید.

پس از اتمام کار ثبت طرح صنعتی ای مدارک را دریافت خواهید کرد:

– روزنامه تقاضا ثبت طرح صنعتی

– روزنامه رسمی طرح صنعتی

– سند 10 ساله طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست:

از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط  يا رنگها و هرگونه شكل سه ‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري، مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.

توضیح اینکه قانون ثبت طرح صنعتی، جنبۀ طراحیِ شکل ظاهری و بصری کالا را که می‌تواند ایجاد کنندۀ زیبایی و جذابیت برای مصرف کننده باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد.

طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر، قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد، قبل از حق تقدم اظهارنامه، براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان، براي عموم افشاء نشده باشد.

مدارک مورد نیاز برا ثبت طرح صنعتی:

1- برای اشخاص حقیقی مدارك مثبت هويت متقاضي (مالک) و طراح؛ شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی

2- برای اشخاص حقوقی تصویری از آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت و شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا

3- تصاویر کالای مورد درخواست

4ـ در طرح کالایی که بر روی آن، علامت تجاری، به هر شکلی قابل مشاهده است.(مانند بسته بندی‌ها و غیره) میبایست متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، تصویری واضح و خوانا از اصل گواهینامۀ ثبت علامت تجاری تحت مالکیت خود را ارائه دهد.

5- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود.

تمديد ثبت طرح صنعتي

مالك طرح صنعتي مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت طرح صنعتي را براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي در هر دوره، به عمل خواهد آمد.در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت ياد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي، با پرداخت جريمه تأخير طبق جدول هزينه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تمديد ثبت طرح صنعتي نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به‌وجودآورد.

انتقالات و اجازه بهره برداری در طرح صنعتی

در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند.