ثبت تغییرات شرکت


ثبت تغییرات شرکت

انجام تغییرات در انواع شرکت ها: 
هر شرکتی از هر نوعی سهامی خاص، مسئولیت محدود، موسسه و …. بعد از ثبت برای انجام هر گونه تغییر در اوراق شرکت نیازمند تنظیم صورتجلسات و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها دارد.این تغییرات می تواند در موارد زیر صورت پذیرد:
-ماده های اساسنامه مانند آدرس شرکت، سرمایه شرکت، موضوع فعالیت شرکت، نام شرکت و ….
-در تعداد اعضای شرکت(کاهش و یا افزایش)
-تمدید مهلت سمت اعضا
-تمدید مهلت سمت بازرسین و یا تغییر آنها
– تغییر حق امضا
-تغییر سمت اعضا
– کاهش و یا افزایش سهام و یا سهم الشرکه
-انحلال شرکت
برای اولین تغییرات شرکت باید پیش از انجام آن آگهی تاسیس و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار به چاپ رسیده باشد.و بعد از آن نیزهر گونه تغییر جدید در شرکت نیازمند این است که تغییر انجام شده قبلی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار به چاپ رسیده باشد.
برای انجام تغییرات در صورت اینکه امکان حضور یافتن شما در موسسه منجی نوین نیست، آگهی تاسیس و اساسنامه شرکت خود را از طریق ایمیل و یا تلگرام برای کارشناسان موسسه منجی نوین ارسال فرمایید. و به صورت آنلاین انجام تغییرات شرکت خود را پیگیری فرمایید.