امور مالیاتی


امور مالیاتی

مشاوره و انجام کلیه امور مالیاتی ورفع مشکلات مالیاتی

کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی موظفند پس از تاسیس شرکت ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدامات لازم را انجام داده و مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند
همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر و پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.
در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند گشت و همچنین مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. دیگر انکه همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسند و شماره ثبت وشناسه ملی دارند درآمد های آنان مشمول مالیات بر درآمد خواهند گشت .
یکی از مشکلات مهم شرکتها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه اقتصاد ؛ چالشهای مالیاتی آنان است ؛ تنظیم دفاتر قانونی ؛ تنظیم درست وقابل دفاع اسناد هزینه ای ؛ ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ؛ اظهارنامه های فصلی ؛ ارزش افزوده و…. که همه این موارد به عنوان مراجعات و موارد اداری و مالی شرکتها در فرایند حل و فصل چالشها با واحدهای مالیاتی مرتبط بخود هستند.
بسیاری مواقع اشخاص بخاطر عدم اعتراض بموقع نسبت به برگ تشخیص ویا عدم آشنائی با فرایند توافق با ممیز خود و مهمترعدم دفاع موجه از دفاتر مشمول جرائم سنگینی میشوند ؛ به نظر کارشناسان و مشاورین ثبت دیباجه ؛ عاقلانه و بهترین رفتار مالیاتی ؛ علاج واقعه قبل از وقوع است ؛ اگر خود قادر به تنظیم اظهارنامه نیستید ؛ اگر در تنظیم اسناد مالی ویا دفاتر قانونی ویا دفاع از آنها با مشکل مواجه هستید ؛ با اقدام نا صحیح؛ خود را در معرض جرائم مالیاتی قرار ندهید .